Kryteria doboru utworów

Podstawowym założeniem projektu jest umożliwienie opublikowania w ramach poszczególnych edycji jednego utworu przez każdego zgłaszającego chęć uczestnictwa muzyka. Zgłaszany utwór powinien przynajmniej w podstawowym stopniu odpowiadać tematyce edycji; w szczególności dotyczy to warstwy brzmieniowej, nie tylko tytułu.

Osoby zarządzające projektem (yeske i fantomasz) w skrajnych przypadkach zastrzegają sobie prawo do odmówienia włączenia do projektu utworu w rażący sposób nie odpowiadającego tematyce edycji lub niemożliwego do zaakceptowania jako dzieła z gatunku szeroko pojmowanej klasycznej muzyki elektronicznej.

Jak przesłać swój utwór

Aby przesłać utwór do projektu należy przygotować dwa pliki: plik audio o odpowiedniej jakości (patrz: “Wymagania techniczne”), zawierający gotowy materiał muzyczny, oraz plik tekstowy – metryczkę nagrania, zawierający informacje o utworze:

obowiązkowe:

 • wykonawca
 • tytuł
 • kompozytor
 • autor tekstu (jeśli dotyczy)
 • właściciel praw autorskich
 • rok nagrania
 • adresy www i/lub email z przeznaczeniem do upublicznienia

oraz opcjonalne (wg uznania):

 • źródło inspiracji
 • użyty sprzęt/software
 • podziękowania
 • inne informacje uzupełniające

Poprawne wypełnienie metryczki jest warunkiem koniecznym włączenia utworu do projektu.

Akceptowane będą dwie formy dostarczenia zgłaszanego utworu:

 • preferowana: skompresowanie pliku WAV wraz z metryczką do formatu ZIP lub RAR i udostępnienie go w sieci do pobrania przez zarząd projektu lub, opcjonalnie, wysłanie pliku ZIP/RAR na serwer ftp zgodnie z indywidualnie podanymi przez zarząd danymi do logowania;
 • niezalecana: przesyłka pocztowa zawierająca opisaną płytę CDRom z nagranymi plikiem WAV (nie CD-DA!) i metryczką, przesłana pod adres pocztowy podany indywidualnie przez zarząd.

Wymagania techniczne

Gotowy utwór powinien spełniać poniższe warunki:

 • Muzyka musi być zapisana w postaci czystego pliku WAV o jakości 44,1 kHz / 16 bit lub wyższej.
 • Maksymalny poziom sygnału audio powinien osiągać wartość co najwyżej -3 dB.
 • Materiał powinien być zgrany bez kompresji i bez żadnych dodatkowych efektów na sumie.

Utwór nie spełniający podstawowych warunków technicznych może zostać odrzucony nawet bezpośrednio przed ostatecznym wydaniem albumu.

Jak zostać uczestnikiem projektu

Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa w bieżącej edycji projektu i przesłać odpowiadający tematyce danej edycji utwór w określonym terminie (patrz: “Zasady uczestnictwa”).

Zasady uczestnictwa

1-2 razy do roku na forum Studio Nagrań ogłaszany jest temat kolejnej edycji projektu. Odpowiednie informacje umieszczane są także na niniejszej stronie. Muzyk lub zespół, chcąc wziąć udział w danej edycji, potwierdza swoje zainteresowanie poprzez wpis w odpowiednim wątku forum lub przez wysłanie prywatnej wiadomości do osób zarządzających projektem (yeske lub fantomasz) odpowiednio na forum lub na niniejszej stronie. W każdym przypadku konieczne jest zalogowanie się do systemu.

Zgłaszany utwór powinien w miarę możliwości odpowiadać tematyce edycji (indywidualna interpretacja tematu albumu) oraz powienien być utrzymany w stylistyce klasycznej muzyki elektronicznej, bądź gatunków pokrewnych. W ustalonym terminie utwór (wraz z wymaganymi informacjami) należy przesłać do osób kierujących projektem (patrz: “Jak przesłać utwór do projektu”). Przesłane pliki zostaną poddane masteringowi zapewniającemu spójność brzmieniową albumu jako całości.

Autor zgłaszając swój utwór do projektu oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do utworu, oraz że wyraża akceptację ustalonych zasad, w szczególności zasad dotyczących bezpłatnej dystrybucji jego dzieła.

Kto może zostać uczestnikiem

Projekt Contemporary Electronic Soundscapes przeznaczony jest przede wszystkim dla muzyków będących uczestnikami forum Studio Nagrań. Mile widziani są także inni muzycy, występujący samodzielnie lub w zespołach. Ich udział wymaga aprobaty osób kierujących projektem (yeske lub fantomasz). Jednakże, zaleca się rejestrację na forum Studio Nagrań aby umożliwić wszystkim uczestnikom projektu prowadzenie dyskusji oraz zarządowi projektu – łatwy kontakt z muzykami.