Prawa autorskie do utworów

Właścicielami praw autorskich do poszczególnych utworów są ich autorzy, bądź wskazane przez nich osoby lub podmioty. Prawa autorskie do poszczególnych edycji projektu, rozumianych jako całość, zachowuje administrator forum Studio Nagrań, występujący jako wyłączny reprezentant społeczności forum.

Zgłoszenie utworu do udziału w którejkolwiek edycji oznacza, że zgłaszający swój utwór muzyk jest jego kompozytorem i wykonawcą (współkompozytorem, współwykonawcą) oraz posiada wszelkie prawa autorskie do tegoż utworu – za niezgodności z tym związane odpowiedzialność ponosi osoba zgłaszająca utwór.

Zasady udostępniania utworów

Poszczególne edycje projektu udostępniane są online w sekcji Albumy (strumień mp3 średniej jakości) oraz w postaci zbioru plików mp3 wysokiej jakości i/lub jako pełny obraz płyt CD-DA wraz z zestawem grafik okładkowych w sekcjach Pobieranie i Albumy. Pliki mp3 i obrazy płyt mogą być także udostępniane bezpłatnie poprzez inne strony internetowe, sieci p2p i/lub serwery ftp, zależnie od bieżących potrzeb/możliwości.

Nagrania publikowane w ramach projektu udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) i mogą być nieodpłatnie dystrybuowane poprzez kopiowanie na płytach CD lub innych nośnikach lub poprzez umieszczanie w sieci w postaci plików mp3 i obrazów płyt, jednak wyłącznie w formie całego zbioru (“tak jak jest”). Niedozwolone jest kopiowanie bądź udostępnianie pojedynczych utworów, bez całości zbioru. Dopuszczalne jest nieodpłatne odtwarzanie całości (lub poszczególnych utworów) w stacjach radiowych lub innych mediach, pod warunkiem podania informacji o projekcie. Komercyjne wykorzystanie całości lub fragmentów nagrań pochodzących z projektu Contemporary Electronic Soundscapes bez zgody ich autorów jest zabronione.

Cel projektu

Contemporary Electronic Soundscapes (w skrócie CES, a w wolnym tłumaczeniu: “Współczesne Krajobrazy Brzmieniem Malowane”) to projekt promujący polską klasyczną muzykę elektroniczną. Realizowany jest przez użytkowników forum twórców i słuchaczy klasycznej muzyki elektronicznej Studio Nagrań. Projekt nie jest przedsięwzięciem komercyjnym, lecz wyrazem wspólnej pasji.

Klasyczna muzyka elektroniczna, jak też tzw. nowa elektronika, to bardzo szeroki obszar różnych stylów. Ideą projektu jest porównanie jak z określonym, wspólnym tematem zmierzą się muzycy mający rozmaite źródła inspiracji, inną wrażliwość, wyobraźnię i instrumentarium. Każda kolejna edycja projektu dotyczy innej tematyki.