Zasady udostępniania utworów

Poszczególne edycje projektu udostępniane są online w sekcji Albumy (strumień mp3 średniej jakości) oraz w postaci zbioru plików mp3 wysokiej jakości i/lub jako pełny obraz płyt CD-DA wraz z zestawem grafik okładkowych w sekcjach Pobieranie i Albumy. Pliki mp3 i obrazy płyt mogą być także udostępniane bezpłatnie poprzez inne strony internetowe, sieci p2p i/lub serwery ftp, zależnie od bieżących potrzeb/możliwości.

Nagrania publikowane w ramach projektu udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) i mogą być nieodpłatnie dystrybuowane poprzez kopiowanie na płytach CD lub innych nośnikach lub poprzez umieszczanie w sieci w postaci plików mp3 i obrazów płyt, jednak wyłącznie w formie całego zbioru („tak jak jest”). Niedozwolone jest kopiowanie bądź udostępnianie pojedynczych utworów, bez całości zbioru. Dopuszczalne jest nieodpłatne odtwarzanie całości (lub poszczególnych utworów) w stacjach radiowych lub innych mediach, pod warunkiem podania informacji o projekcie. Komercyjne wykorzystanie całości lub fragmentów nagrań pochodzących z projektu Contemporary Electronic Soundscapes bez zgody ich autorów jest zabronione.