Zasady uczestnictwa

1-2 razy do roku na forum Studio Nagrań ogłaszany jest temat kolejnej edycji projektu. Odpowiednie informacje umieszczane są także na niniejszej stronie. Muzyk lub zespół, chcąc wziąć udział w danej edycji, potwierdza swoje zainteresowanie poprzez wpis w odpowiednim wątku forum lub przez wysłanie prywatnej wiadomości do osób zarządzających projektem (yeske lub fantomasz) odpowiednio na forum lub na niniejszej stronie. W każdym przypadku konieczne jest zalogowanie się do systemu.

Zgłaszany utwór powinien w miarę możliwości odpowiadać tematyce edycji (indywidualna interpretacja tematu albumu) oraz powienien być utrzymany w stylistyce klasycznej muzyki elektronicznej, bądź gatunków pokrewnych. W ustalonym terminie utwór (wraz z wymaganymi informacjami) należy przesłać do osób kierujących projektem (patrz: „Jak przesłać utwór do projektu”). Przesłane pliki zostaną poddane masteringowi zapewniającemu spójność brzmieniową albumu jako całości.

Autor zgłaszając swój utwór do projektu oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do utworu, oraz że wyraża akceptację ustalonych zasad, w szczególności zasad dotyczących bezpłatnej dystrybucji jego dzieła.