Prawa autorskie do utworów

Właścicielami praw autorskich do poszczególnych utworów są ich autorzy, bądź wskazane przez nich osoby lub podmioty. Prawa autorskie do poszczególnych edycji projektu, rozumianych jako całość, zachowuje administrator forum Studio Nagrań, występujący jako wyłączny reprezentant społeczności forum.

Zgłoszenie utworu do udziału w którejkolwiek edycji oznacza, że zgłaszający swój utwór muzyk jest jego kompozytorem i wykonawcą (współkompozytorem, współwykonawcą) oraz posiada wszelkie prawa autorskie do tegoż utworu – za niezgodności z tym związane odpowiedzialność ponosi osoba zgłaszająca utwór.