Kryteria doboru utworów

Podstawowym założeniem projektu jest umożliwienie opublikowania w ramach poszczególnych edycji jednego utworu przez każdego zgłaszającego chęć uczestnictwa muzyka. Zgłaszany utwór powinien przynajmniej w podstawowym stopniu odpowiadać tematyce edycji; w szczególności dotyczy to warstwy brzmieniowej, nie tylko tytułu.

Osoby zarządzające projektem (yeske i fantomasz) w skrajnych przypadkach zastrzegają sobie prawo do odmówienia włączenia do projektu utworu w rażący sposób nie odpowiadającego tematyce edycji lub niemożliwego do zaakceptowania jako dzieła z gatunku szeroko pojmowanej klasycznej muzyki elektronicznej.