Jak zostać uczestnikiem projektu

Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa w bieżącej edycji projektu i przesłać odpowiadający tematyce danej edycji utwór w określonym terminie (patrz: „Zasady uczestnictwa”).