Jak przesłać swój utwór

Aby przesłać utwór do projektu należy przygotować dwa pliki: plik audio o odpowiedniej jakości (patrz: „Wymagania techniczne”), zawierający gotowy materiał muzyczny, oraz plik tekstowy – metryczkę nagrania, zawierający informacje o utworze:

obowiązkowe:

 • wykonawca
 • tytuł
 • kompozytor
 • autor tekstu (jeśli dotyczy)
 • właściciel praw autorskich
 • rok nagrania
 • adresy www i/lub email z przeznaczeniem do upublicznienia

oraz opcjonalne (wg uznania):

 • źródło inspiracji
 • użyty sprzęt/software
 • podziękowania
 • inne informacje uzupełniające

Poprawne wypełnienie metryczki jest warunkiem koniecznym włączenia utworu do projektu.

Akceptowane będą dwie formy dostarczenia zgłaszanego utworu:

 • preferowana: skompresowanie pliku WAV wraz z metryczką do formatu ZIP lub RAR i udostępnienie go w sieci do pobrania przez zarząd projektu lub, opcjonalnie, wysłanie pliku ZIP/RAR na serwer ftp zgodnie z indywidualnie podanymi przez zarząd danymi do logowania;
 • niezalecana: przesyłka pocztowa zawierająca opisaną płytę CDRom z nagranymi plikiem WAV (nie CD-DA!) i metryczką, przesłana pod adres pocztowy podany indywidualnie przez zarząd.